CPL Jobs jest firmą rekrutacyjną koncentrującą się na pomocy przy zatrudnianiu stałych, tymczasowych i kontraktowych pracowników oraz doradztwie personalnym. Mamy zaangażowany zespół wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów, którzy mogą zaoferować wszystkie usługi z zakresu rekrutacji według indywidualnych potrzeb. Naszym celem jest zrozumienie potrzeb i dostarczenie rozwiązania, które najbardziej wzmocni Twoją firmę. Działamy w branżach: IT, telekomunikacji, finansów, bankowości, sprzedaży, marketingu, HR i logistycznej. Naszymi klientami są firmy Blue Chip z rynku IT, telekomunikacji, produkcji, finansów i FMCG w całej Europie.

W CPL Jobs działamy w oparciu o podział na dywizje, co pozwala nam na szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby naszych klientów. Wyspecjalizowani konsultanci naszej firmy zawsze sprawnie przeprowadzą dla Państwa projekty rekrutacyjne z obszarów, takich jak:

  • Accountancy & Finance
  • Construction & Property
  • IT & Telco
  • Manufacturing & HR
  • Sales & Marketing
  • BPO & Multilingual Support
  • Pharma

W przypadku jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.

CPL Jobs Sp. z o.o. zarejestrowana w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000269040; numer REGON 140757022; numer identyfikacji podatkowej NIP 5272526500; numer wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia KRAZ 4061; kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych.