Nowy raport płacowy Cpl Jobs już dostępny!


report

 

Już po raz trzeci oddajemy w Państwa ręce raport dotyczący wysokości płac w obsługiwanych przez nas sektorach rynkowych. Jak co roku zebraliśmy dane dotyczące składanych za naszym pośrednictwem ofert pracy i przełożyliśmy je na formę ujednoliconego raportu płac za rok 2013. Nowością w tegorocznym raporcie jest pojawienie się danych dotyczących branży Inżynierii Lotniczej, które po raz pierwszy zostały ujęte w formie zestawienia porównawczego.

 
Jak co roku analizą zostały objęte sektory Nieruchomości, Budownictwa, Logistyki, Transportu i Spedycji, Finansów, IT oraz Centra Usług Wspólnych.
 

Rok 2013 cechowała ostrożność inwestycyjna, bezrobocie sięgające kilkunastu procent, umiarkowany optymizm rynkowy oraz słabnący popyt wewnętrzny. Niemniej jednak spośród wybranych sektorów rynku, w których realizujemy nasze usługi, dwa odnotowały wyraźny wzrost zatrudniania, choć musiały się mierzyć z utrzymywaniem obowiązujących siatek wynagrodzeń. Centra Usług Biznesowych oraz firmy działające w obszarze Information & Technology konsekwentnie, rok do roku, wykazują się popytem na pracownika – również rok 2013 nie był pod tym względem wyjątkiem. O zatrudnienie nie było trudno doświadczonym specjalistom z obszaru software development oraz technologii mobilnych. W obszarze usług nearshoringowych i offshoringowych poszukiwani byli specjaliści ds. procesów finansowych władającymi językami z grupy premium. Nowością w tym obszarze było pojawienie się Centrów w obszarze ubezpieczeń oraz logistyki morskiej.

 

Oszczędność wydatkowa organów odpowiadających za inwestycje strukturalne oraz zawieszenie wielu projektów dało się wyraźnie odczuć w obszarze infrastruktury drogowej. W ich miejsce pojawiły się inwestycje z sektora prywatnego i to one wpłynęły na popyt na kadrę w roku 2013. Stosunkowo najłatwiej pracę mogli znaleźć inżynierowie posiadający uprawnienia kolejowe, a także trakcyjne lub uprawnienia do sterowania ruchem kolejowym.

 

Miniony rok niewątpliwie przyniósł wiele interesujących transakcji na ryku nieruchomości komercyjnych oraz otwarcie nowych centrów handlowych. W 2013 zdołano upłynnić najwięcej wolnej powierzchni komercyjnej od 2006 roku, co bez wątpienia miało swoje przełożenie na zapotrzebowanie HR w tym sektorze.

 

Miniony rok kolejny już raz nie był okresem łatwym dla firm działających w obszarze finansów i usług finansowych. Sektor bankowy odnotował dobre wyniki finansowe, jednak nie miały one bezpośredniego przełożenia na zatrudnienie. Byliśmy świadkami fuzji i przejęć wśród czołowych instytucji finansowych, co skutkowało reorganizacjami pionów wspierających działalność handlową i redukowaniem kosztów zatrudnienia. Zmiany te wpłynęły na napływ kandydatów poszukujących zatrudnienia i spowodowały spadek oferowanych wynagrodzeń w całym sektorze.

 

Z dużym optymizmem patrzymy na obecny rok i mamy nadzieję, że przyniesie on prognozowany wzrost PKB o ponad 2.5%, utrzymującą się niską inflację oraz ważną dla pracodawców stabilność płac.

 

Gracjan Góźdź
Country Manager

 

Pobierz raport:

 

Cpl Jobs – Raport płacowy 2014. Podsumowanie 2013

Cpl Jobs – Salary report 2014. Summary of 2013